Objavite

Poštovani,

Ako želite objaviti kod nas, primamo radove od 500 do 1500 riječi o društvenim,  političkim i kulturnim temema.

Javite se na mail info@digitalnademokracija.com, s naznakom u predmetu poruke – “za objavu”. Namjera je pročitati poslano, po potrebi urediti i odgovoriti u roku od sedam dana. Tekstove zasad ne plaćamo.

Ranije objavljivane radove ne primamo.

Oglasi