Jesu li platforme demokratizirale politiku?

Piše: Marko Kostanić

Da bi odgovorili na naslovno pitanje moramo skicirati povijest oblika i organizacije političkih stranaka. A čisto kao spoiler: tehnološka rješenja nisu i politička rješenja. Nastavi čitati “Jesu li platforme demokratizirale politiku?”

Oglasi